Krop og sorg

Sorg gør ondt – Fysisk ondt. Det er en smertefuld, men også fuldstændig meningsfuld reaktion, fordi det er en reaktion på et tab.

Hvordan kan man via en Body SDS-behandling få hjælp til at komme gennem den smerte, det er at give slip på noget stort, vigtigt og dyrebart i ens liv? Det var jeg i foråret 22 inviteret til at holde oplæg om i en Livsmodscafé – og jeg vil gerne dele nogle af refleksionerne her.

Vi forbinder oftest sorg med dødsfald, men sorg kan også opstå som reaktion på eksempelvis tab af livsudfoldelse ved egen eller andres fysiske eller psykiske sygdom.

Der er ikke nogen sorg, der er mere berettiget end en anden – vi kan eller skal ikke lave noget hierarki over sorg. Sorg er individuelt, og den måde du sørger på, er den rigtige – for dig. Nogle gange fylder sorgen alt, og det kan føles, som om er der ikke rigtig plads til sorgen – måske fordi omgivelserne forventer, at man ‘kommer videre’, måske fordi man har skullet tage sig af andre, eller har oplevet at stå alene med sorgen, og at der ikke var nogen til at tage sig af en – eller måske fordi det føles forkert og farligt at være SÅ ked af det.

Briksen under en Body SDS-behandling er et sted, hvor sorgen er okay, og hvor den gerne må komme til udtryk – uanset hvor usmukt og fortvivlende det udtryk måtte være. Her kan vi i dit tempo arbejde med tankerne, følelserne – og den måde, de kommer til udtryk i kroppen på.

Nogle af de måder, sorgen kan sætte sig i kroppen på, er:

En fastlåst og begrænset vejrtrækning: Et åndedræt, der har en rykvis indånding og en kort udånding – en tilbageholdt og uforløst version af gråd. Ved at arbejde med åndedrættet på briksen kan vi sammen løsne muskulaturen og forløse sorgen og dermed få en følelse af at kunne give slip. Når vi – gradvist og langsomt – giver slip, bliver der plads til noget nyt; En ny påskønnelse af livet, hvor der er plads til taknemmelighed over det, der har været, som man savner.

Spændinger i næsetip, tunge, mundhule, svælg, øvre ryg og bryst, armhule, inderside af overarm, albue, underarm og lillefinger, trædepude/storetå: Alle sammen er belastningstegn på hjertemeridianen og hjertet som organ: En hjertesorg.

Spændinger i kinderne, næseproblemer, nedsat lugtesans, spændinger i øvre ryg, midt og bagerste skuldermuskler, øvre overarm, forreste savtakkede muskel og åndedrætsmuskel, under kraveben, forreste skuldermuskler, yderside af overarm, albue, underarm, tommelfinger. Under fodsåler og mellemfoden.

Alle sammen er belastningstegn på lungemeridianen og lungerne som organ: Begrænsningen af vores vejrtrækning.

Kan jeg selv gøre noget ved og for min krop – uden for briksen?

Ja, absolut. Flere af de øvelser, der indgår i Body SDS’ grundtræning, arbejder med de steder på kroppen, som sorgen belaster, enten direkte eller indirekte. Du kan, som supplement til behandlingerne, få nogle få, konkrete øvelser med hjem, du kan arbejde med efter eller mellem behandlingerne.